fbpx

Prolozon | Uzman Dr. Derya CAN

prolozontedavisiPROLOZON TEDAVİSİ

Prolozon tedavisi ozon gazının proloterapi yöntemi ile uygulanmasıdır. Hasar görmüş yumuşak doku ve eklemlerde ağrıyı azaltıp iyileşmeyi harekete geçirmek üzere ozon gazı kullanılır.

Prolozon hasarlı bağ dokunun olduğu lokalize alanda oksijen kullanımını düzenleyip iyileşmesine olanak sağlayarak çalışmakta ve tam fonksiyonun yeniden kazanılmasını sağlamaktadır.

Ozonun tedavi amaçlı enjeksiyonları yumuşak doku yapılarına, örneğin kaslar, tendonlar ve ligamentlere, aynı zamanda artrit olan eklemlere de ağrıyı rahatlatmak için dünyada medikal kliniklerde yıllardır uygulanmaktadır.  Ozonun osteoartrit üzerindeki analjezik etkisini gösteren bir çok vaka yayınlanmıştır. Aynı zamanda siyatik olan ve olmayan bel ağrısı üzerinde prolozonun tedavi edici etkisini gösteren çalışmalar yapılmıştır. Güçlü bir oksitleyici ajan olarak ozonun antienflamatuar etkisi olduğu gibi proenflamatuar etkisi de bulunmaktadır; kullanılan konsantrasyona göre. Doku tamiri ve büyüme faktörü üretimini, yayılımını tetikleyerek yenilenmesini sağlamak çalışma mekanizmasıdır.

En önemlisi ozon, vücudun hasarlanmış bölgelerinde iyileşmemenin asıl sebebi olan azalmış oksijen miktarını arttırarak iyileşmeyi hızlandırır. Prolozon yapılan hastalarda tedavi sırasında ya da sonrasında ağrı ya çok az olmakta ya da hiç olmamakla birlikte hızlı bir gelişme görülür.

Prolozon bir proliferatif gibi işlemediğinden antiinflamatuar(ağrı kesici) ilaçların kullanımında kısıtlama yoktur .

Prolozon özellikle intraartiküler(eklem içine) uygulandığında etkilidir. Diz, omuz, ayak bileği ve kalçalarda hasarlanmış kıkırdağın yenilenmesini (iyileşmesini sağlar) stimüle edebilir.

Prolozon tedavisi genellikle haftada bir kez, 3-12 seans arasında uygulanmaktadır.

Kliniğimizde prolozon uygulaması genellikle proloterapi uygulanmasının yapılamadığı vakalarda uygulanmaktadır. İltihaplı romatizmal hastalığı olanlar ; romatoid artrit, sistemik lupus eritematozus, gut artriti, ankilozan spondilit vb ile kanser öyküsü olan hastalarda oldukça güzel sonuçları mevcuttur.