Yayınlar

Ulusal makaleler:

CAN DERYA, BAYER NÜKHET (2023). Acil Servis Hekimlerinin Malpraktis Korkusu ile İş Tatmini Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 20(2), 340–345.

CAN DERYA, BAYER NÜKHET (2023). Burnout and Turnover Intentions of Emergency Department Staff. Medical Records – International Medical Journal, 5(1), 33-38.

BİLGE SEDAT, ACAR YAHYA AYHAN, CAN DERYA, ÖZKAN GÖKHAN (2019). The Relationship Between Return of Spontaneous Circulation and Neutrophil Lymphocyte and Platelet Lymphocyte Ratios in Cardiac Arrest Cases. Journal of Anesthesiology and Reanimation Specialists’ Society (JARSS), 27(3), 204-209

Uluslararası makaleler:

CAN DERYA, BAYER NÜKHET (2023). Determination of Empathy and Emotional Labor Levels of Emergency Physicians. J Soc Anal Health, 3(2), 142-146.

CAN DERYA, BAYER NÜKHET (2023). Investigation of the Relationship Between First Aid Awareness and Altruism in Students Receiving Education in the Field of Health. Health Care Acad J, 10(3), 464-469.

CAN DERYA (2023). A Bibliometric Analysis of Publications on Gunshot Wounds, 1980-2022. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi-Turkish Journal of Trauma & Emergency Surgery, 29(10), 1138-1149.

CAN DERYA, BAYER NÜKHET (2023). Patient Satisfaction in the Emergency Department: The Unıversity Hospital Sample. ERA’S JOURNAL OF MEDICAL RESEARCH, 10(1), 43-47.

CAN DERYA, BAYER NÜKHET (2023). İlk Yardım Eğitimi Öncesinde Ve Sonrasında Bireylerin İlk Yardım Farkındalıklarının İncelenmesi. GÖBEKLİTEPE International Journal of Health Sciences, 6(12), 20-27.

CAN DERYA, ERYILMAZ MEHMET (2023). The Correlation Between Hemostatic Blood Parameters and Sepsis in Patients With Gunshot Wounds Referred to a Training and Research Hospital. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi-Turkish Journal of Trauma & Emergency Surgery, 29(5), 605-612.

CAN DERYA, BAYER NÜKHET (2023). Determining the Mothers’ First-aid Self-Efficacy In­home Accidents in Turkey. European Journal of Environment and Public Health, 7(3).

CAN DERYA (2022). Bibliometric Analysis of Emergency Medicine. ERA’S JOURNAL OF MEDICAL RESEARCH, 9(2), 174-187.

CAN DERYA (2022). Cardiopulmonary Resuscitation: A Bibliometric Analysis. JOURNAL OF SOCIAL AND ANALYTICAL HEALTH, 2(3), 339-351.

ÇEVİK ERDEM, DOĞAN DENİZ, GÜMÜŞ KÜRŞAT, CAN DERYA, ACAR YAHYA AYHAN (2022). Is Disposable Continuous Positive Airway Pressure System Effective for the Management of Acute Hypercapnic Respiratory Failure? Irish Journal of Medical Science, 192(4), 1931-1937.

CAN DERYA (2022). Bibliometric Analysis of “Platelet-Rich Plasma” Articles in Web of Science Database. Journal of Innovative Healthcare Practices, 3(2), 51-70.

Ulusal bildiriler:

Karın Ağrısı Mı Bir Daha Düşünün, CAN DERYA, MERCİMEK YAVUZ, ÇAKIR OKAN, CENGİZ KAYA (2015). 11. ULUSAL ACİL TIP KONGRESİ, 158-158., (Özet bildiri)

Uluslararası bildiriler:

The Importance Of Peripheral And Central Venous Catheterızation In Emergency Department And The Effect Of Ambulance Team. CAN DERYA (2023). 4TH INTERNATIONAL “ARTEMİS” CONGRESS ON HEALTH AND SPORTS SCIENCES, 124-125., (Özet bildiri)

Emergency Service And Brain Death Determination. CAN DERYA (2023). 13TH INTERNATIONAL ISTANBUL SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS ON HEALTH SCIENCES, 30-31., (Özet bildiri)

Emergency Health Services in Disasters. CAN DERYA (2023). 7TH INTERNATİONAL AEGEAN CONFERENCE ON NATURAL & MEDİCAL SCİENCES, 28-28., (Özet bildiri)

Investigatıon Of Neutrophil-To-Lymphocyte Ratio And Platelet-To- Lymphocyte Ratiıo in The Diagnosis Of Pneumonia. BİLGE SEDAT, CAN DERYA (2019). INTERNATİONAL HİPPOCRATES CONGRESS ON MEDİCAL AND HEALTH SCİENCES, 290-290., (Özet bildiri)

Bread is it Installed the Throat? CAN DERYA, SEZER Ö, AYDIN AA, BİLGE SEDAT, G AYDIN, AYDIN C, ERYILMAZ MEHMET (2015). MEMC-GREAT 2015 JOINT CONGRESSES, 346, (Özet bildiri)

A Rarely Seen Fracture: Hamatum Avulsion Fracture. SEZER Ö., CAN DERYA, AKPANCAR S., ÜSTÜNER M., ERYILMAZ MEHMET (2015). MEMC-GREAT 2015 JOINT CONGRESSES, 345, (Özet bildiri)

Case of a Meningoencephalitis Admitted With Meaningless Speaking. CAN DERYA, SEZER Ö., ÇAKIR OKAN, AYDIN A.A., BİLGE SEDAT (2015). MEMC-GREAT 2015 JOINT CONGRESSES, 343, (Özet bildiri)

Expectoration Of Coil Embolizatıon Material, SEZER Ö., CAN DERYA, ERYILMAZ MEHMET (2015). MEMC-GREAT 2015 JOINT CONGRESSES, 347, (Özet bildiri)

Isolated Radial Head Anterior Dislocation In Adult: A Rare Case, CAN DERYA, BİLGE SEDAT, AYDIN A.A., G AYDIN, Sezer Ö., AKPANCAR S. (2015). MEMC-GREAT 2015 JOINT CONGRESSES, 342, (Özet bildiri)

Uluslararası kitap bölümleri:

Fibromiyalji Güncel Tanı Tedavi, Bölüm adı: (Fibromiyaljide Getat Yöntemleri ve Beslenme) (2022)., SOLMAZ İLKER, İNCEÖZ HANSA, CAN DERYA, Akademisyen Kitabevi, Editör: YÜKSELMİŞ, Özkan, Basım sayısı: 1, Sayfa Sayısı 150, ISBN:978-625-8399-26-4, Türkçe (Bilimsel Kitap)

Güncel Anesteziyoloji ve Ağrı Çalışmaları V, Bölüm adı:(Anesteziyoloji ve Reanimasyon’da Getat Uygulamaları) (2022)., SOLMAZ İLKER, İNCEÖZ HANSA, CAN DERYA, Akademisyen Kitabevi, Editör: ÖZCENGİZ Dilek, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 140, ISBN:978-625-8399-65-3, Türkçe (Bilimsel Kitap)

Bel Ağrısında Güncel Yaklaşımlar, Bölüm adı:(Bel Ağrısı Tedavisinde Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarının Yeri) (2021)., SOLMAZ İLKER, CAN DERYA, Akademisyen Kitabevi, Editör: YÜKSELMİŞ, Özkan, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 134, ISBN:978-625-7451-83-3, Türkçe (Bilimsel Kitap)